Digitální knihovny v medicíně
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovala Hana Nemeškalová

1. CRAIG, Paul A.
BioMoleculesAlive.org : The Biochemistry and Molecular Biology Digital Library. Biochemistry and Molecular Biology Education [online]. 2003, vol. 31, no. 1 [cit. 2003-05-29], s. 73 - 74.
URL: http://www.bambed.org/cgi/content/full/31/1/73
  BioMoleculesAlive.org je digitální knihovna sponzorovaná Americkou společností pro biochemii a molekulární biologii (the American Society for Biochemistry and Molecular Biology). Umožňuje přístup k elektronickým a digitálním zdrojům určeným zejména pro výuku a výzkum v této oblasti. Její fond obsahuje především software, obrazové zdroje, zdroje ke studiu, přehledy a články.
2. D'ALESSANDRO, Donna M. ; KREITER, Clarence D.
Improving Usage of Pediatric Information on the Internet : The Virtual Children's Hospital. Pediatrics [online]. 1999, vol. 104, no. 5 [cit. 2003-05-29], s. 55.
URL: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/104/5/e55
  Článek se zabývá analýzami přístupu k lékařským informacím, zejména pak z oblasti pediatrie. Popisuje také projekt s názvem The Virtual Children's Hospital. Jedná se o digitální knihovnu shromažďující informace z pediatrie a příbuzných oborů. Cílem tohoto projektu je zpřístupňování těchto informací v co největší míře a hlavně v organizované podobě.
3. D'ALESSANDRO, Michael P. ...[et al.]
The Virtual Naval Hospital : Lessons Learned in Creating and Operating a Digital Health Sciences Library for Nomadic Patrons. D-Lib Magazine [online]. 1999, vol. 5, no. 5 [cit. 2003-06-05], ISSN 1082-9873.
URL: http://www.dlib.org/dlib/may99/05dalessandro.html
4. LUCIER, Richard E. ; BRANTLEY, Peter
The Red Sage Project : An Experimental Digital Journal Library for the Health Sciences : A Descriptive Overview. D-Lib Magazine [online]. August 1995 [cit. 2003-06-05].
URL: http://www.dlib.org/dlib/august95/lucier/08lucier.html
  The Red Sage Project je projekt pro vybudování Digitální knihovny časopisů pro lékařské obory. Podílejí se na něm mimo tří hlavních partnerů AT&T Bell Laboratories, Springer-Verlag a University of California v San Francisco (UCSF), i přední světová nakladatelství pro zajištění hlavního cíle digitální knihovny - zpřístupňování primárních informací.
5. McKEOWN, Kathleen R. ...[et al.]
PERSIVAL : A System for Personalized Search and Summarization over Multimedia Healthcare Information. In Proceedings of the Joint Conference on Digital Libraries, June 24. - 28., 2001 [online]. Roanoke, USA, 2001 [cit. 2003-05-30].
URL: http://persival.cs.columbia.edu/papers/final4cs.pdf
  Příspěvek se věnuje systému PERSIVAL (PErsonalized Retrieval and Summarization of Image, Video And Language), jehož primárním účelem je snadný přístup k lékařským informacím i literatuře v digitální knihovně, a to jak pro poskytovatele zdravotní péče, tak pro pacienty.
6. QUINT, Barbara
The NIH's E-Biomed Initiative. Information Today [online]. September 1999, vol. 16, no. 8 [cit. 2003-06-03].
URL: http://www.infotoday.com/it/sep99/quint.htm
  Barbara Quint svůj článek věnovala E-Biomed Initiative. Jedná se o myšlenku vytvořit elektronickou knihovnu oboru lékařství a věd o životě. Autorem této iniciativy je Dr. Harold Vamus, ředitel National Institutes of Health (NIH).
7. YANG, Christopher C. ; CHAN, Winter W. M.
Metadata Design for Chinese Medicine Digital Library Using XML. In Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on System Sciences, January 4. - 7., 2000 [online]. Maui, Hawaii, 2000 [cit. 2003-06-03].
URL: http://www.computer.org/proceedings/hicss/0493/04935/04935016.pdf
  Autoři upozorňují na možnost využití metadat a jazyka XML za účelem lepší identifikace, klasifikace i vyhledávání elektronických dokumentů z čínské medicíny v prostředí WWW. Na příkladech, tabulkách a obrázcích demonstrují výhody použití těchto nástrojů.

Zpět do Digitální knihovny


© Hana Nemeškalová, 2003
Zpracováno: 2003-06-09
Aktualizováno: 2003-06-25